بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد چمن سرا کاملا محفوظ می باشد

چمن تزیینی

روف گاردن(بام سبز)

روف گاردن(بام سبز)

روف گاردن درآغاز می تواندبا قراردادن تنها چند گلدان شروع شودودرادامه به اجرای باغ و فضای سبز برسد.اماباتوجه به شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشورمان و همچنبن هزینه اجرا و نگهداری نسبتا سنگین چمن طبیعی،چندسالی است که استفاده از چمن مصنوعی عمدتا با خاب کوتاه جایگزین چمن طبیعی بهعنوان بام سبز گردیده است.